بایگانی ماهانه: مارس 2020

75242

آموزش پروژه محور تری دی مکس مدل سازی ساختمان درس نهم تنظیمات نورپردازی

آموزش پروژه محور تری دی مکس مدل سازی ساختمان درس نهم تنظیمات نورپردازی آموزش پروژه محور تری دی مکس مدل سازی ساختمان درس نهم تنظیمات نورپردازی برای مشاهده ویدئو مرورگر خود را بروز نمائید

75241

تاریخچه پزشکان بدون مرز

تاریخچه پزشکان بدون مرز تاریخچه پزشکان بدون مرز برای مشاهده ویدئو مرورگر خود را بروز نمائید

75235

آموزش نرم افزار برای پیاده سازی پروژه های اتوماسیون صنعتی با چکیده

آموزش نرم افزار برای پیاده سازی پروژه های اتوماسیون صنعتی با چکیده آموزش نرم افزار برای پیاده سازی پروژه های اتوماسیون صنعتی با چکیده برای مشاهده ویدئو مرورگر خود را بروز نمائید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس