اهنگ ترکی “حله جوانام ازدی یاشیم یورولموشام شیشیب باشیم” ووگار سبحان

اهنگ ترکی “حله جوانام ازدی یاشیم یورولموشام شیشیب باشیم” ووگار سبحان

 

قسمتی از متن اهنگ

Hele cavanam azdir yaşım,

حَلَه جوانام آزدی یاشیم

هنوز جوان هستم و سن ام کمه
Yorulmuşam şişib başib,

یورولموشام شیشیب باشیم

خسته شدم و سرم داره میترکه
İsteyirem içim aşim,

ایستیرَم ایچیم آشیم

میخام مست کنم و بیفتم زمین
 vay dede vay mamalar

اهنگ ترکی “حله جوانام ازدی یاشیم یورولموشام شیشیب باشیم” ووگار سبحان

آخرین اخبار فرهنگی، پژوهشی و فناوری شهرستان