بایگانی دسته‌بندی‌ها: فیلم

خاطره تلخ دکتر طناز بحری، نابغه پزشکی، از معلم دینی مدرسه اش در هلند درباره پیامبر اسلام

خاطره تلخ دکتر طناز بحری، نابغه پزشکی، از معلم دینی مدرسه اش در هلند درباره پیامبر اسلام

خاطره تلخ دکتر طناز بحری، نابغه پزشکی، از معلم دینی مدرسه اش در هلند درباره پیامبر اسلام