بیشترین توپ طلا متعلق به کیست؟ ویدائو لحظه دریافت توپ طلا توسط لئو مسی

بیشترین توپ طلا متعلق به کیست؟ ویدائو لحظه دریافت توپ طلا توسط لئو مسی

 

بیشترین توپ طلا مسی

 

در طی مراسمی توسط فرانس فوتبال توپ طلای ۲۰۱۹ به لیونل مسی رسید تا لئو با شش توپ طلا بیشترین تعداد از این جایزه را به نام خود ثبت بکند.

بیشترین توپ طلا متعلق به کیست؟ ویدائو لحظه دریافت توپ طلا توسط لئو مسی