اهنگ هیپ هاپ ایرانی “کی چی داره واسم” از خشایار اس آر و آرما + دانلود

اهنگ هیپ هاپ ایرانی “کی چی داره واسم” از خشایار اس آر و آرما

 

قسمتی از متن اهنگ

شب میشه تازه وحشیا تیم تیم میریزن …♪♫,♫

لفظ میان king king

سم بیار کم بیاد زنگ زدم فَست میاد ring ring

وقتی من میام bling bling

کی چی داره واسم ؟ …♪♫,♫

بگو اینا بیخیال ما شن شیک ولی تیریپای ما گنگ …♪♫,♫

داشِت تازه رسید بگو کی چی داره واسم …♪♫,♫

کی چی داره واسم …♪♫,♫

کی چی داره واسم …♪♫,♫

کی چی داره واسم …♪♫,♫

بگو اینا ببخیال ما شن شیک ولی تیریپای ما گنگ …♪♫,♫

ما که واسه اینا داریم میدیم را به را سَم …♪♫,♫

فاز معاملات نقده babyt زابرام کرده …♪♫,♫

همش تکست میده خشی میخواد را به را درره …♪♫,♫

یکی میگه تهران مثمونو ندیده داش …♪♫,♫

پَ منو یا ندیدی یا دیدی و زدی به چاک …♪♫,♫

منو دلاری میل میرن تورو چندین هزار تومنی …♪♫,♫

فک کردی تو منی شدی خشی اس آر …♪♫,♫

من اصن کاری ندارم کِی عیده خشی همیشه نوِ …♪♫,♫

داشِت balde هم با زامبیا شبا میپره صبا به seyde

هنوز makesh نکردم ولی تو اتاقم یه maide

دشمنمم که fade

اینور میزم چِینم اونور میزم هدفون …♪♫,♫

بیتُ میچوقم play کن …♪♫,♫

اِ چرا چی شد چت شد؟ …♪♫,♫

دافِتم که شب streak میده آخه پیش خشی شمش ُ از نزدیک دیده …♪♫,♫

اهنگ هیپ هاپ ایرانی “کی چی داره واسم” از خشایار اس آر و آرما + دانلود