اهنگ “اهای عشق مجازی دیگه منو نداری” از احمد سلو

اهنگ “اهای عشق مجازی دیگه منو نداری” از احمد سلو

 

قسمتی از متن اهنگ

میرم خوابشوُ دیدم من این جدایی روُ به جوون خریدم
هِی بی رحم دارم تَنهایی میرم

تو هم بازی نَکن با عشق نتیجشوُ دیدم
آهای عشق مجازی دیگه منوُ نداری چِقدر گرفتی اخه عشق منوُ به بازی
آهای عشق مجازی نیاد سرت الهی

سایش سرت بمونه تا وقتی زنده باشی

♪♫♩♬♬♫♪♩♬♫♪♪♩♩♪♪♫♫

******

آهای دلیلِ سردَردم خودم بد عادتِت کردم

یکم فکر کنی میفهمی خود من آدمِت کَردم

اهنگ “اهای عشق مجازی دیگه منو نداری” از احمد سلو