اهنگ “آهای دلیل سردردم خودم بد عادتت کردم” از احمد سلو

اهنگ “آهای دلیل سردردم خودم بد عادتت کردم” از احمد سلو

 

قسمتی از متن اهنگ

میرم خوابشوُ دیدم من این جدایی روُ به جوون خریدم
هِی بی رحم دارم تَنهایی میرم

تو هم بازی نَکن با عشق نتیجشوُ دیدم
آهای عشق مجازی دیگه منوُ نداری چِقدر گرفتی اخه عشق منوُ به بازی

*******

♪♫,♩♬♬,♫♪♩,♬♫,♪,♪♩♩♪,♪♫,♫

آهای دلیل سردردم خودم بد عادتت کردم

یکم فکر کنی میفهمی خود من آدمت کردم

اهنگ “آهای دلیل سردردم خودم بد عادتت کردم” از احمد سلو